ระบบการพัฒนาบุคลากร-และ-การบำรุงรักษาระบบ

ระบบการพัฒนาบุคลากร และ การบำรุงรักษาระบบ

LibraryFace มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตามจำนวนและความจำเป็นตามที่ต้องการ LibraryFace มีระบบอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไป ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ LibraryFace บริการให้คำปรึกษาด้านบรรณารักษ์ที่มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในระดับเชี่ยวชาญไว้คอยบริการท่าน ทางโทรศัพท์ ทาง Line และ นอกสถานที่ตามที่กำหนด การบำรุงรักษาระบบ และการสำรองข้อมูลเป็นหน้าที่ของ LibraryFace ผู้ใช้ไม่ต้องรับภาระในส่วนนี้ ส่วนผู้ใช้มีหน้าที่เพียงต้องดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต...
สหบรรณานุกรม-และการใช้ระบบร่วมกันของห้องสมุด

สหบรรณานุกรม และการใช้ระบบร่วมกันของห้องสมุด

LibraryFace เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อให้ห้องสมุดในแต่ละที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน (สหบรรณานุกรม Union Catalog) ผ่านระบบเครือข่ายและการเก็บฐานข้อมูลแบบ Cloud Computing ที่มีความปลอดภัย ซึ่งระบบจะสามารถเชื่อมโยงได้กับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ตัวแทนการขาย กับห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการสื่อ และผู้มีความต้องการใช้สื่อให้เป็นระบบเดียวกันดังนั้นรายการ สื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใด ก็จะถูกรวบรวมมาไว้ในระบบโดยเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตเอง ซึ่งผู้ใช้สื่อสามารถสืบค้น หรือค้นหารายการสื่อที่ออกมาใหม่ได้ในระบบเดียว และยังสามารถที่ จะเข้าถึงตัวสื่อได้หลายรูปแบบได้
ระบบการรายงาน

ระบบการรายงาน

รูปแบบการรายงานสามารถแสดงเป็น รายงานแบบตาราง, รายงานแบบกราฟแท่ง, รายงานแบบกราฟวงกลม ระบบมีส่วนรายงานจำนวนวัสดุสารนิเทศคงเหลือในปัจจุบัน โดยเลือกได้ตาม - ตามประเภทวัสดุของวัสดุสารนิเทศ เช่น หนังสือ ซีดี ดีวีดี วารสาร เป็นต้น - ตามหมวดของวัสดุสารนิเทศ เช่น ทั่วไป อ้างอิง แบบเรียน นวนิยาย เป็นต้น - ตามกลุ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของระบบ จาก 000...
ระบบบริหารการให้บริการ

ระบบบริหารการให้บริการ

ระบบสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และการจองสื่อ ระบบสืบค้นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้กับ Web Browser ทุกชนิด สามารถสืบค้นได้จากรายการ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง รายการที่น่าสนใจ หรือ หัวเรื่อง สามารถเลือกรายการสืบค้นได้จากขอบเขตของข้อมูลทุกข้อมูล โดยกำหนด เงื่อนไขเชื่อมด้วย “และ” , ”หรือ” , “ไม่” ...
ระบบบริหารจัดการสมาชิก

ระบบบริหารจัดการสมาชิก

รองรับ บัตรสมาชิกในรูปแบบ BarCode, QRcode, RFID ระบบสามารถบันทึกเลขทะเบียนสมาชิกได้ไม่ต่ำกว่า 5 หลัก หรือ ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำโดยอัตโนมัติ ระบบสามารถแบ่งประเภทและกำหนดกลุ่มของสมาชิกได้เองโดยไม่จำกัด ระบบสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพสมาชิก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Facebook หรือ ID ระบบแสดงตนในระบบต่าง ๆ ได้ ระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้บริการ...